---പരമകാരുണികനും ദയാപരനുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തില്‍---

Thursday, May 13, 2010

ഗള്‍ഫ്‌ കാരന്റെ ജീവിതം നീളുകയാണ്


ഈ വക്ക്‌ില്‍ ഒരു പാട് അര്‍ഥങ്ങള്‍ ഉണ്ട്. വീടിലെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടാണ് 80% ആള്‍ക്കാരും വിദേശത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ... ഒരു വട്ടം വിദേശത്ത് വന്നാല്‍ അവന്‍ പിന്നെ പ്രവാസി ആയി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഒരു മെഴുകുതിരി കത്തുന്നത് പോലെയാണ് പ്രവാസിയുടെ ജീവിതം. മെഴുകുതിരി കത്തുമ്പോള്‍ പ്രകാശം ലഭിക്കും. പക്ഷെ മെഴുകുതിരി തനിയെ ഉരുകി തീരുകയാണ്.... ഇതില്‍ മെഴുകുതിരി പ്രവാസിയും പ്രകാശം പ്രവാസിയെ അശ്രയിക്കുന്നവരുമാണ്. വിദേശത്ത് നിന്നുല്ലാ പൈസ കതിരുക്കുന്നവര്‍ അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് ചിന്ധിക്കുന്നില്ലാ. അതതു പോലെ നമ്മുടെ നാട്ടു കാരുടെ കണ്ണില്‍ പൈസ ഉള്ള ഗള്‍ഫ്‌ കാരനും ഇല്ലാത്തവനും ഒരുപോലയാണ്... കാരണം അവന്‍ ഗള്‍ഫ്‌ കാരനാണ്...... ഗള്‍ഫ്‌ കാരന്റെ അവസ്ഥ ആരെങ്ങിലും ചിന്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ.. അതി രാവിലെ എഴുന്നേല്‍ക്കുന്നു ജോലിക്ക് പോകുന്നു വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു വന്നാല്‍ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള തിരക്ക്...ആഹാരം കഴിക്കുന്നു ഉറങ്ങുന്നു...വീണ്ടും തുടരുകയാണ്‌.. ജീവിതം.... ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കു ബന്ധുക്കരയോ നാട്ടിലുള്ള കൂട്ടുകരയോ ഫോണ്‍ വിളിച്ചില്ല എങ്കില്‍ അവര്‍ പറയും... ഗള്‍ഫ്‌ കരനല്ലേ അവനിപ്പോള്‍ ഞങ്ങളെയൊന്നും വേണ്ട... ഇങ്ങെനെയുള്ള കുത്തുവാക്കും... ഇനിയിപ്പോല്‍ ലീവിനു നാട്ടില്‍ പോയാലോ... നാട്ടിലുള്ളവന് പത്തു രൂപ പിരുവേങ്ങില്‍ ഗുള്‍ഫ്കാരന് ആയിരം രൂപയാണ്‌ പാര്‍ടി പിരിവ്‌ ... ഇങ്ങനെ നീളുകയാണ് ഗള്‍ഫ്‌ കാരന്റെ ജീവിതം....................

0 comments :

Post a Comment