---പരമകാരുണികനും ദയാപരനുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തില്‍---

Pinnampuram

പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ....
ഞാനും നിങ്ങളില്‍ ഒരുവനായി ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നതിനു തെളിവിനായി "പിന്നാമ്പുറം" എന്ന പേരില്‍ ഞാന്‍ എന്‍റെ ഓര്‍മകളില്‍ നിന്നും ചിലത് ഇവിടെ കുറിക്കുന്നു...


വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്കുക.
എന്‍റെ കുടുബ ചരിത്രം.
ജനനവും ബാല്യവും.
വിദ്യാഭ്യാസവും ജോലിയും

0 comments :