---പരമകാരുണികനും ദയാപരനുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തില്‍---

Wednesday, December 24, 2014

പുതുവത്സര സന്ദേശം.

വലുതായി കാണാന്‍ ചിത്രത്തില്‍ ക്ളിക്കുക...
ഓരോ പുതുവത്സരം പിറക്കുമ്പോഴും 
ജീവിതമെന്ന പുസ്തകത്തില്‍ നിന്നും 
ഒരു പേജ് കൊഴിഞ്ഞുവെന്ന കാര്യം ഓര്‍ക്കാറുണ്ടോ? 
കര്‍മ്മപുസ്തകമെന്ന തുലാസില്‍ ഏതു ഭാഗത്തിനാണ് 
ഭാരം കൂടുതല്‍ എന്നു ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ? 
ജീവിതമെന്ന യാത്രയില്‍ ചെയ്തുകൂട്ടിയതെന്തെന്നും  
ചെയ്യേണ്ടതെന്തെന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞോ? 
രംഗബോധമില്ലാത്ത കോമാളിയായി കടന്നുവരുന്ന  
മരണത്തെ  സ്വീകരിക്കാന്‍  നാം  തയ്യാറാണോ?  
ചിന്തിക്കുക, നമ്മള്‍ക്കുള്ളത് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന മനസ്സോ 
അതോ സംത്രിപ്തിയടഞ്ഞ മനസ്സോ?
സ്വയം വിചാരണ ചെയ്യുക, വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പേ. 
ഗതകാല സ്മരണകള്‍ ഉയരുമ്പോള്‍ സ്വയം ചോദിക്കുക. 
എന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഞാന്‍ സമ്പാദിച്ചത് നന്മയോ തിന്മയോ? 
നന്മകളാണെങ്കില്‍ ആത്മാര്തമയാണോ 
അതോ പ്രകടനപരതക്കു വേണ്ടിയോ ചെയ്തത്? 
തിന്മാകളാനെങ്കില്‍ എന്തിനുവേണ്ടി? ആര്‍ക്കുവേണ്ടി?
ഈ പുതുവര്‍ഷ പുലരി സ്വയം വിചാരണക്കുള്ളതാകട്ടെ....

0 comments :

Post a Comment